حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • طراحی و ساخت سامانه‌های پیش‌تصفیه آب و پساب

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
  • طراحی و ساخت افزاره‌های پوشیدنی جهت پایش سیگنال‌های الکتروکاردیوگراف (ECG)

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: نانومواد؛ گوگردزدائی؛ گازوئیل؛ لوکوموتیو؛ خوردگی.

یکی از بزرگترین مشکلات صنعت از جمله بخش ریلی، آلودگی ایجاد شده ناشی از احتراق گازوئیل است. علت اصلی این آلودگی وجود گوگرد در سوخت است. وجود گوگرد در سوخت از یک سو سبب تولید...

حمل و نقل ریلی مرکز برق و انرژی
بخش آماری