حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
برنامه های مرکز نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
مرکز توسعه فناوری نانو در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بر اساس درخواست و نیاز متقاضیان صنعتی از جمله حل مسائل مربوط به فرآیند تولید یا افزایش کیفیت محصولات و بهره وری، خدماتی همچون تحقیق و توسعه، مهندسی، عارضه یابی و مشاوره، آموزش تخصصی و اقدامات حمایتی برای رفع نیاز متقاضیان به عمل می‌آورد. برای این منظور برنامه های این مرکز به شرح ذیل است:
نشست های مدیریتی
کارگاه های آموزشی
بازدیدهای صنعتی
انجام عارضه یابی تخصصی
نمایشگاه تجاری-صنعتی